Nahráva se slovník: 21.3.2018 12:00:27| Viera na splátky